• Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne Hipokrates
  Sp. z o.o realizuje projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
  pt.: Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej

  i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – CM Hipokrates Sp. z o.o

 

 • Okres realizacji: 2016-05-13 – 2019-09-30
   
 • Miejsce realizacji: Budynek przychodni CM Hipokrates
  w Tychach przy ul. Ch. De Galle'a 49

   
 • Zakres projektu: W ramach projektu wykonamy termomodernizację budynku przychodni
  oraz zainstalujemy kolektory słoneczne i baterie fotowoltaiczne na potrzeby utrzymania budynku. Co chcemy uzyskać: Dzięki projektowi powstanie ekologiczny, wydajny energetycznie oraz estetyczny i przyjazny dla otoczenia budynek przychodni, w którym świadczone są usługi medyczne na najwyższym poziomie – zgodnie
  z wieloletnimi standardami Hipokratesa.

 

 • Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne Hipokrates
  Sp. z o.o realizuje projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
  pt.: Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb nowoczesnego ośrodka zdrowia CM Hipokrates w Tychach przy ul. Gen. Ch.de Gaulle'a 49

   
 • Okres realizacji: 2017-04-03 - 2018-10-30
   
 • Miejsce realizacji: Budynek przychodni CM Hipokrates
  w Tychach przy ul. Ch. De Gaulle'a 49

   
 • Zakres projektu: W ramach projektu przebudujemy przychodnię pediatryczną
  i zainstalujemy windę dla wózków przy głównym wejściu do przychodni.Dlaczego realizujemy projekt: Chcemy stworzyć przestrzeń dla małych pacjentów na miarę ich potrzeb oraz w zgodzie z europejskimi standardami nowoczesnej służby zdrowia. Dzięki zakupom przewidzianym
  w projekcie zainstalujemy windę dla wózków, z której będą mogły korzystać osoby poruszające się na wózkach jak i rodzice z wózkami dziecięcymi. Przebudujemy przychodnię w taki sposób, aby była ona bezpieczna i komfortowa dla maluchów i ich rodziców, a równocześnie będzie spełniała standardy sanitarne epidemiologiczne i socjalne na najwyższym poziomie.

TERMOMODERNIZACJA

PRZEBUDOWA PEDIATRII