Z przyjemnością informujemy, że Centrum Medyczne Hipokrates Sp. z o.o realizuje projekt
współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pt.: Poprawa efektywności
energetycznej budynku przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej – CM „Hipokrates” Sp. z o.o
- Czas prac: 2016-05-13 – 2019-12-30
- Gdzie: Budynek przychodni CM Hipokrates w Tychach przy ul. Ch. De Galle'a 49
- Co zrobimy: W ramach projektu wykonamy termomodernizację budynku przychodni oraz
zainstalujemy kolektory słoneczne i baterie fotowoltaiczne na potrzeby utrzymania budynku.
- Co chcemy uzyskać: Dzięki projektowi powstanie ekologiczny, wydajny energetycznie oraz
estetyczny i przyjazny dla otoczenia budynek przychodni, w którym świadczone są usługi
medyczne na najwyższym poziomie – zgodnie z wieloletnimi standardami Hipokratesa.
- Ile wynosi dofinansowanie: 416 641,90 PLN

 

Centrum Medyczne Hipokrates Sp. z o.o realizuje projekt współfinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego) pt.: Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb
nowoczesnego ośrodka zdrowia CM Hipokrates w Tychach przy ul. Gen. Ch.de Gaulle'a 49
- Czas: 2017-04-03 - 2019-12-31
- Miejsce: Budynek przychodni CM Hipokrates w Tychach przy ul. Ch. De Gaulle'a 49
- Co chcemy zrobić: W ramach projektu przebudujemy przychodnię pediatryczną i zainstalujemy
windę dla wózków przy głównym wejściu do przychodni.
- Dlaczego realizujemy projekt: Chcemy stworzyć przestrzeń dla małych pacjentów na miarę ich
potrzeb oraz w zgodzie z europejskimi standardami nowoczesnej służby zdrowia. Dzięki zakupom
przewidzianym w projekcie zainstalujemy windę dla wózków, z której będą mogły korzystać osoby
poruszające się na wózkach jak i rodzice z wózkami dziecięcymi. Przebudujemy przychodnię w taki
sposób, aby była ona bezpieczna i komfortowa dla maluchów i ich rodziców, a równocześnie będzie
spełniała standardy sanitarne epidemiologiczne i socjalne na najwyższym poziomie.
- Wartość dofinansowania: 185 793,43 PLN

Poprawa efektywności energetycznej budynku przychodni
podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki
specjalistycznej – CM Hipokrates Sp. z o.o

Dostosowanie infrastruktury POZ i AOS do potrzeb nowoczesnego
ośrodka zdrowia CM Hipokrates w Tychach przy

ul. Gen. Ch.de Gaulle'a 49

Projekty realizowane przy udziale Funduszy Europejskich